Regulamin

 1. Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.
 2. Ewentualne przedłużenie próby należy konsultować z obsługą.
 3. Próby odwołane od 48 do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 50% wartości rezerwowanej próby.
  Próby odwoływane do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 100% wartości rezerwowanej próby.
 4. Niezależnie od skrócenia próby płatne jest 100% wartości czasu rezerwacji.
 5. Nie stawiamy napojów na sprzętach.
 6. O jakimkolwiek uszkodzeniu sprzętu zgłaszamy od razu, a nie po próbie.
 7. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat będących następstwem nieprawidłowego korzystania z sali oraz jej wyposażenia.
 8. W pomieszczeniu przeznaczonym do grania obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. W razie łamania regulaminu przez osoby korzystajπce z sali prób, obsługa ma prawo wykreślić te osoby z harmonogramu na czas nieokreślony.